Consultants
Meld je aan voor het netwerk van SIH-Noord en kom in contact met productiebedrijven die gaan investeren in Smart Industry

Hartelijk dank voor je interesse om deel uit te gaan maken van ons netwerk. Na aanmelding nemen we contact met je op voor een korte screening. Na toelating, krijg je toegang tot de inschrijfpagina.

Definities en spelregels

Door vraag en aanbod in kaart te brengen en de samenwerking tussen productiebedrijven en Consultants te organiseren brengen we Smart Industry in Noord Nederland in een stroomversnelling. We werken onder ander met het Smart Industry Assessment, dat inzichtelijk maakt waar een bedrijf staat en waar de ambities en prioriteiten liggen. Met deze input gaan Consultants en Solution Providers aan de slag.

Deze dienstverlening van de SIH Noord is in ontwikkeling en wordt in ieder geval aangeboden tot juni ‘23. Daarna kunnen de opzet en de voorwaarden veranderen. Tot die tijd hanteren we de volgende spelregels:

  • Wat zijn Consultants? We zoeken met name specialisten op het gebied van de Smart Industry transformaties en bedrijfscompetenties, die bedrijven kunnen bijstaan bij het formuleren van een plan rond één transformatie (of meerdere) of in de volle breedte van alle transformaties.
  • De rol van de SIH-Noord betreft het stimuleren, zichtbaar maken en koppelen van vraag en aanbod. SIH-Noord stelt zich daarbij neutraal op en zal geen voorkeuren uitspreken ten aanzien van individuele Consultants.
  • Consultants gaan rechtstreeks een eigen overeenkomst aan met het bedrijf dat ze gaan bijstaan. SIH-Noord speelt daarin geen rol en verstuurd en betaald derhalve geen facturen.
  • Deelname aan ons netwerk is gedurende de aangegeven pilotperiode kosteloos en staat open voor Consultants uit Noord Nederland.
  • De database is niet openbaar, maar alleen toegankelijk voor SIH-Noord en alle bedrijven die een Assessment hebben doorlopen. Solution Providers kunnen hun eigen profielpagina inzien en onderhouden. SIH Noord heeft toegang tot de database om vraag en aanbod te koppelen of om bedrijven te identificeren die een bijdrage kunnen leveren aan andere SIH-activiteiten. Productiebedrijven die het Assessment hebben gedaan worden doorgeleid naar de profielpagina’s die voor hen relevant zijn in het kader van hun ambities, maar kunnen tevens onder voorwaarden de gehele database doorzoeken.
  • De SIH-Noord en de betrokken partners kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die ontstaan door het gebruik van deze functionaliteit.

Consultants die zich via dit formulier aanmelden voor ons netwerk en de database gaan akkoord met de hier genoemde voorwaarden.

9 transformatiegebieden