Brochure aanvraag Data Value Versnellers
Sneller aan de slag met data en digitale innovaties binnen uw maakbedrijf

DVV_Mockup-Cover_Front_50pct

Wilt u ontdekken hoe u met het benutten van data productieprocessen kunt optimaliseren, producten of diensten slimmer kunt maken, of business- of verdienmodellen kunt vernieuwen? DVC-SI stelt Data Value Versnellers ter beschikking voor:

  • Een kosteloos adviesgesprek.
  • Ééndaags advies- traject of een Data Kansen Stappenplan waarmee u ontdekt welke kansen er liggen en hoe u daarop kunt inspelen. 
  • Een driedaags traject van advies en expertondersteuning bij het onderzoeken en beantwoorden van een datavraagstuk.
  • Een vijfdaags traject van advies en expert ondersteuning bij een hoog innovatief datavraagstuk.